Nieruchomości


Boom na rynku nieruchomości w Berlinie wzbudza międzynarodowe zainteresowanie

Berliński rynek nieruchomości przeżywa rozkwit. Boom coraz bardziej przyciąga zainteresowanych z krajów nie niemieckojęzycznych. To, co wciąż odstrasza potencjalnych międzynarodowych klientów, to bariera językowa. Mimo kosmopolitycznego charakteru metropolii nad Sprewą, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego jest zawsze niezbędna do zawierania prawnie wiążących transakcji na rynku nieruchomości. Wszystkie zaangażowane strony muszą z wyprzedzeniem uzgodnić satysfakcjonujące zakończenie umowy i mieć jasność co do wymogów prawnych.


Kompetencje językowe tłumacza przysięgłego

W tych i wielu innych przypadkach, w których konwencje języka urzędowego i prawnego nadal stanowią przeszkodę, tłumacze przysięgli, tacy jak ja, są wzywani do pomocy. Jako tłumacz przysięgły posiadam uprawnienia do sporządzania tłumaczeń dokumentów urzędowych lub prawnych, które później przedkładane są przed różnymi organami. W Niemczech taka „akredytacja” wymagana jest w kontekście działalności gospodarczej lub czynności prawnych czy urzędowych.

Czego wielu ludzi nie wie: Transakcje na rynku nieruchomości nie mogą być przeprowadzone prawidłowo bez obecności zawodowego tłumacza. Konieczna jest tu obecność tłumaczy przysięgłych. Tylko oni mogą zapewnić urzędowo uznane tłumaczenia dokumentów lub tłumaczenia ustne podczas transakcji na rynku nieruchomości, takich jak wpisy do ksiąg wieczystych, umowy kupna, oświadczenia o wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, ustanowienia hipotek, oraz zapewnić wsparcie przy osobistym spotkaniu z notariuszem.


Unikanie pułapek przy tłumaczeniach specjalistycznych

Językowe niuanse i subtelności w dziedzinie prawa nieruchomości mogą być mylące lub trudne do zrozumienia nawet w języku ojczystym. Dla klientów spoza tej dziedziny często konieczne jest jasne sformułowanie w znanym im języku. Zapewniam wsparcie właśnie w tym zakresie, aby wszystkie strony rozumiały, z czym wiąże się umowa w momencie jej zawarcia. Ponadto przygotowuję poświadczone tłumaczenia dokumentów prawnych. Zapewnia to satysfakcjonującą transakcję dla wszystkich stron umowy. Polskojęzyczni klienci mają mniejszą barierę na drodze do nabycia lub sprzedaży nieruchomości w Berlinie i okolicach.