Polsko-niemieckie tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz specjalistycznych tekstów:

Profesjonalnie. Szybko. Dopasowane do potrzeb klienta.

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia poświadczone

amtliches Dokument polnisch mit Stempel und Stift

Tłumaczenia przysięgłe (fachowo: poświadczone) honorowane są przez urzędy, sądy i inne jednostki administracji publicznej. Jako tłumacz przysięgły przy Sądzie Krajowym w Berlinie (Landgericht Berlin) wykonuję poświadczone (uwierzytelnione) tłumaczenia pisemne m.in. dokumentów urzędowych, świadectw, aktów stanu cywilnego, wyroków sądowych, aktów notarialnych.

Przekładam z języka polskiego na niemiecki oraz z języka niemieckiego na polski.

Moje tłumaczenia honorowane są przez urzędy na terenie całych Niemiec. Swoim podpisem i pieczęcią poświadczam zgodność tłumaczenia z przedłożonym mi oryginałem, odpisem lub kopią.

Tłumaczenia specjalistyczne

Auszug polnische Übersetzung, Schriftstück mit Bleistift

Specjalizuję się w przekładzie prawniczym. Dysponuję również doświadczeniem w zakresie tematyki ekonomicznej i finansowej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz terminologii podatkowej.

Tłumaczę m.in.:

  • umowy, dokumentację prawniczą, akty notarialne
  • wyroki sądowe, pisma procesowe
  • wyciągi KRS, sprawozdania, dokumenty założycielskie spółek

Łącząc swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na rynku niemieckim oraz działalność w charakterze tłumacza przysięgłego, oferuję Państwu:

  • profesjonalną pomoc na niemieckim rynku pracy przy tłumaczeniu CV, tworzeniu życiorysu, listu motywacyjnego
  • praktyczne wskazówki i pomoc w procesie rekrutacji

Tłumaczenia wykonuję rzetelnie i terminowo dbając o profesjonalizm świadczonych przeze mnie usług.

Wśród moich klientów są firmy z branży budowlanej i logistycznej, prawnicy i notariusze. Często pracuję w zakresie prawa upadłościowego, prawa spółek i prawa pracy.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne: biznesowe

amtliches Dokument polnisch mit Stempel und Stift

Klientom biznesowym oferuję usługi tłumaczeń ustnych podczas targów, konferencji, spotkań i negocjacji biznesowych. Usługi oferuję również w formie tłumaczeń zdalnych - telefonicznie lub w formie wideokonferencji.

Oferuję swoje usługi również przy dokonywaniu czynności notarialnych, podczas których wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego, w tym z zakresu prawa spółek handlowych.

Klienci indywidualni

Auszug polnische Übersetzung, Schriftstück mit Bleistift

Jako przysięgły tłumacz ustny języka polskiego tłumaczę dla klientów prywatnych m.in. podczas uroczystości w urzędach stanu cywilnego, czynności notarialnych, transakcji związanych z nieruchomościami.

Cennik

Cena zależy od długości tłumaczonego tekstu, stopnia trudności, jak również terminu wykonania zlecenia. Za tłumaczenie aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego i dyplomów ustalona jest stała stawka w wysokości od EUR 55.

Warto wiedzieć

Urzędy i instytucje takie jak urzędy spraw obywatelskich, urzędy stanu cywilnego, urzędy skarbowe, urzędy pracy, sądy, urzędy ds. cudzoziemców oraz uniwersytety wymagają przedłożenia wszystkich istotnych dokumentów w języku urzędowym, a mianowicie w formie tłumaczenia poświadczonego. Ale czym właściwie są tłumaczenia poświadczone?