Ile kosztuje tłumaczenie?

W przypadku tłumaczeń poświadczonych cena ustalana jest na podstawie niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych (JVEG). Cena zależy również od stopnia trudności tłumaczonego tekstu oraz terminu wykonania zlecenia.

Cena obliczana jest na podstawie ilości wierszy (1 wiersz = 55 znaków ze spacjami). Cena za linijkę tekstu:

 
Tłumaczenia pisemne € 1,50
Tłumaczenia poświadczone € 1,80
 
Za tłumaczenia poświadczone standardowych polskich i niemieckich dokumentów (np. aktów stanu cywilnego) ustalona jest stała stawka.
 
Akt urodzenia (odpis skrócony)€ 50,00
Akt urodzenia (odpis zupełny)€ 50,00
Akt małżeństwa (odpis skrócony)€ 50,00
Akt małżeństwa (odpis zupełny)€ 50,00
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego€ 50,00
Akt zgonu€ 50,00
Świadectwa ukończenia szkoły/dyplomy (cena za stronę)€ 45,00
 
Proszę o kontakt drogą elektroniczną na adres info@agata-zinner.com, telefoniczną lub wypełniając formularz kontaktowy.